Logo
Logo

Dịch vụ

Khóa Học Lái Xe Ô Tô Hạng B2

Dành cho những học viên có nhu cầu học lái xe ô tô chở người đến 09 chỗ, ô tô tải có trọng tải dưới 3,5 tấn, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 dùng cho mục đích cá nhân và kinh doanh.

Khóa Học Lái Xe Ô Tô Hạng C

Dành cho những học viên có nhu cầu học lái ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên, máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3500 kg trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 dùng cho mục đích cá nhân và kinh doa